same day delivery

Wij leveren slimme software, gebaseerd op een disruptive nieuw logistieke concept om tegen minimale marge een snelle delivery service aan te bieden op het tijdstip dat de klant wilt, en dit tegen top kwaliteit. Wij lossen het probleem op dat de levering van pakketjes binnen een stad heel inefficient is, en daardoor duurder dan nodig, langzamer dan nodig en vervuilender dan nodig. Veel meer mensen, materiaal en tijd moet nu ingezet worden dan eigenlijk noodzakelijk en het is nog eens erg CO2 vervuilend. Verder helpen wij retailers aan meer omzet. De markt is aan het veranderen van next days delivery, naar next day, naar same day delivery. Premium service wil be the next differentiator.


tegen de laagste kosten

Traditionele vervoeders werken volgens een oud Hub & Spoke model. Zo is het network ingericht en dat moeten ze gebruiken en optimaliseren. Tradionele fietscouriers rijden van A naar B en moeten daardoor een hoge kostprijs vragen voor same day delivery, wat de meeste consumenten en de retailers niet (langer) gaan willen betalen. Wij hebben een slimmere algorithmic based approach om pakketjes bij wijze van spreken via de bus, tram, metro en watertaxi van A naar B te vervoeren met dynamische omwisselplaatsen. Time to disrupt the system... Doe je mee? Contact us